Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Tempur omfattes av denne loven, og utfører fortløpende aktsomhetsvurderinger og stiller tydelige krav og forventninger til våre leverandører og forretningsforbindelser.

Åpenhetsloven gir videre rett til innsyn og personer som ønsker dette, kan sende en skriftlig forespørsel til oss.

For mer detaljert informasjon om lovens formål, virkeområde, definisjoner med mer, vennligst se link til Lovdata