Privacy Policy page - CUSTOMER SERVICE "folder"

 • Photograph of man and woman smiling on bed

TEMPUR SEALY NORGE MERKNAD OM PERSONVERNREGLER OG INFORMASJONSKAPSLER

Sist oppdatert Juli 2018

Denne merknaden om personvern beskriver hvordan Tempur Sealy Norge AS (også referert til som «Tempur Sealy», «vi» eller «oss») bruker personopplysningene dine når du bruker våre produkter, tjenester og nettsteder.

Den beskriver også personvernrettighetene dine, inkludert en rett til å motsette deg noen av behandlingene som Tempur Sealy utfører. Mer informasjon om rettighetene dine, og hvordan du håndhever dem, finnes i delen «Hvilke rettigheter har jeg?»

Vi kommer også til å gi deg ytterligere informasjon når vi samler inn personopplysninger, der vi føler at det vil være nyttig å gi relevant og rettidig informasjon.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du samhandler med oss og nettstedene våre, og når du søker om eller bruker noen av produktene eller tjenestene våre. Dette inkluderer:

 • navnet ditt, alder, fødselsdato og kjønn
 • kontaktdetaljer, for eksempel fakturerings- og fraktadresse, e-postadresse og telefonnummer
 • brukernavnet og passordet ditt
 • bankinformasjon, inkludert debet- eller kredittkortinformasjon og bankidentifiseringskode og kontonummer og også transaksjonsinformasjon for produkter du kjøper eller når du søker om Tempur Sealy Financing eller andre former for finansiering som vi tilbyr.
 • de personlige preferansene dine, for eksempel informasjon om husholdning og kjøpsbeslutninger
 • informasjon om kommunikasjonen din med oss
 • markedsføringspreferansene dine, inkludert eventuelle samtykker du har gitt oss
 • produktanmeldelser eller -omtaler og annet innhold du sender til oss
 • posisjonsdata vi får om hvor du er, for eksempel adressen der du kobler en datamaskin til Internett, eller en butikk hvor du kjøper noe med kortet ditt
 • informasjon relatert til nettleseren eller enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt
 • informasjon om nettstedpreferansene dine

Loven og andre forskrifter behandler noen typer personinformasjon som en spesiell kategori. Vi kommer bare til å samle inn og bruker disse typene data hvis loven tillater oss å gjøre det. Eksempler på spesiell kategoriinformasjon vi behandler er: Helsedata som vi ber om fra deg (hvis du kjøper produkter fra oss hvor helseinformasjon er relevant, for eksempel produkter som er utformet for å lindre ryggsmerter) og informasjon om kriminelle rulleblad og lovbrudd (hvis vi trenger det for å undersøke deg i forbindelse med bruken av tjenestene våre eller i forbindelse med bakgrunnssjekk av personal-/ansettelsesmessige årsaker.

Hvordan bruker vi denne informasjonen, og hva er det juridiske grunnlaget for denne bruken?

Vi benytter de ovennevnte personopplysningene og informasjonen du gir oss til følgende formål:

 • Å oppfylle en kontrakt, eller gjennomføre tiltak knyttet til en kontrakt: Dette er relevant der du søker om en av våre finansielle produkter eller tjenester. Dette inkluderer:
 • å foreta og behandle betalinger
 • å kommunisere med deg og gi kundeservice
 • å arrangere levering eller annen overføring av produkter, tjenester eller priser
 • å administrere lojalitetsprogrammene våre
 • å administrere forholdet vårt til deg
 • garantioppfyllelser
 • Når det er nødvendig ut fra Tempur Sealys legitime interesser, som nevnt nedenfor, og hvor våre interesser ikke går utover dine personvernrettigheter, ved
 • levering av produkter og tjenester du har bedt om, og ved å svare på eventuelle kommentarer eller klager du sender til oss. Vi kan behandle personopplysninger om dine pårørende, familie og partner (som du gir til oss) ved å gjøre dette.
 • tilrettelegging av opprettelse og sikring av nettregistrerte kontoer
 • markedsføring av våre tjenester til kunder og potensielle kunder, rådgivning om nyheter og oppdateringer, og ved vå ære vert for eller administrere hendelser
 • å overvåke bruken av nettstedene og nettjenestene våre og bruke informasjonen din til å hjelpe oss med å overvåke, forbedre og beskytte produktene, innholdet, tjenestene og nettstedene våre – både online og offline
 • å tilpasse nettstedet, produktene eller tjenestene våre for deg
 • å undersøke eventuelle klager vi mottar fra deg eller andre, om tjenestene, produktene eller nettstedene våre
 • å drive virksomheten vår på en effektiv og riktig måte. Dette inkluderer styring av vår økonomiske posisjon, forretningsevne, planlegging, kommunikasjon, eierstyring og revisjon.
 • å overvåke kundekontoer for å oppdage, forhindre, undersøke og/eller rapportere svindel, terrorisme, forfalskning av faktiske forhold, sikkerhetshendelser eller kriminalitet – i samsvar med gjeldende lov
 • å administrere hvordan vi jobber med andre selskaper som tilbyr tjenester til oss og kundene våre
 • forhold som gjelder juridiske krav for etterlevelse, forskriftsmessige og undersøkende formål
 • å gjøre opptak når du ringer til kundesenteret vårt (vi vil alltid opplyse om når en samtale blir tatt opp)
 • søknader som du gir oss hvis du søker om en jobb eller informasjon som vi får fra dommere eller dine tidligere arbeidsgivere
 • For å bistå oss i å evaluere og forbedre kvaliteten av våre produkter og tjenester.
 • Hvor du gir oss samtykke:
 • Vi sender deg direktemarkedsføring via e-post og/eller SMS om våre produkter og tjenester.
 • Vi plasserer informasjonskapsler og bruker lignende teknologier i samsvar med retningslinjene våre for informasjonskapsler (nedenfor) og informasjonen som er gitt til deg når disse teknologiene brukes.
 • Ved andre anledninger hvor vi ber om samtykke, bruker vi dataene til det formål vi gir en forklarer om, på det aktuelle tidspunktet.
 • For formål som er påkrevet ved lov:
 • Vi kan foreta kontroller av kunder, potensielle kunder og andre tredjeparter med det formål å overholde våre juridiske, regulatoriske og faglige forpliktelser.
 • Vi kan svare på forespørsler fra regjeringen eller de rettshåndhevende myndighetene som utfører en undersøkelse.

Vi utfører balanserte tester for all databehandling vi utfører på grunnlag av våre legitime interesser, som vi har beskrevet ovenfor. Du kan få informasjon om alle våre balanserte tester ved å kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor.

Vi vil ikke kunne levere produkter eller andre tjenester som etterspørres hvis vi ikke har alle relevante personopplysninger. Å angi noe informasjon, for eksempel informasjon som du oppgir for at vi skal kunne sende deg markedsføringskommunikasjon, er valgfritt.

Automatisert beslutningstaking

Ved å utføre noen av funksjonene ovenfor, er vi avhengige av teknologi som gjør automatiske beslutninger basert på kriteriene vi fastslår er relevante, og informasjonen vi samler om deg eller en bestemt transaksjon. Disse inkluderer kreditt- og svindelsjekker. Vi tester programvaren vår rutinemessig for å forbedre nøyaktigheten av disse beslutningene og for å forhindre utilsiktet systematisk avvik. Disse beslutningene kan ha betydelige effekter for deg, for eksempel ved:

 • forhindring av tilgang til tjenestene våre, der vi bestemmer at det er stor sannsynlighet for at tjenesten vi yter til deg, vil føre til at vi bryter med lovkrav
 • avbrytelse av transaksjoner, der vi bestemmer at det er stor sannsynlighet for at en transaksjon er bedragersk (for eksempel fordi betalingen er foretatt fra et sted som ikke samsvarer med oppføringene våre for sluttkunden) eller betaleren ikke har nok midler til å dekke kostnaden
 • annullering av tjenesten, der vi avgjør at tjenesten blir brukt i strid med betingelsene våre For eksempel analyserer vi automatisk transaksjonene dine for å vurdere om noen av aktivitetene du utfører, vises på liste vår over begrensede aktiviteter.

Hvem deler vi disse dataene med?

Personopplysningene dine behandles i, og kunne nås, fra jurisdiksjoner utenfor EØS-området («EØS») av oss og av tredjepartene som vi deler personopplysningene dine med.

Vi deler de personlige dataene dine med andre medlemmer av Tempur Sealy Group for å administrere og styre gruppefunksjoner, inkludert levering av våre produkter og tjenester til deg.

Personopplysningene dine overføres til Tempur Sealy Groups tilknyttede selskaper og leverandører i følgende land utenfor EØS:

 • USA
 • India
 • Singapore

 

Når vi overfører dataene dine i Tempur Sealy-konsernet, bruker vi en konsernavtale som inneholder EU-kommisjonens godkjente standard kontraktsregler. Når vi overfører dataene dine til organisasjoner utenfor Tempur Sealy-gruppen, bruker vi EU-kommisjonens godkjente standard kontraktsregler for å sikre overføringen, med mindre vi overfører personopplysninger til en tredjepart som har implementert Binding Corporate Rules eller som bruker EU-U.S. Privacy Shield, i så fall kan vi stole på en av disse mekanismene for å sikre overføringen.

De personlige dataene dine vil også bli delt med pålitelige tredjeparter, for eksempel økonomiske eller andre rådgivere, konsulenter og andre profesjonelle eksperter.

Vi deler de personlige opplysningene dine med selskaper som leverer tjenester under kontrakt til Tempur Sealy. Slike tredjeparter inkluderer leverandører av ordreforbedringstjenester, nettsider og IT-drift, kundestøtte, vedlikehold, kundetelefonoperasjoner, markedsundersøkelser og -analyser og kredittkortbetalinger kundetilbakemeldingplattform.

Personopplysningene dine vil også bli delt med myndigheter og/eller rettshåndhevende organer og kredittreferanser og svindelforebyggende organer hvis det er nødvendig for de ovennevnte formålene, hvis det er mandat ved lov eller om nødvendig for juridisk beskyttelse av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lover.

I det tilfellet at virksomheten blir solgt eller integrert med en annen virksomhet, vil opplysningene dine bli tilkjennegitt overfor våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpers rådgivere og vil bli sendt til de nye eierne av virksomheten.

Hvilke rettigheter har du?

Du kan ha rett til å be Tempur Sealy om en kopi av persondataene dine, for å korrigere, slette eller begrense behandlingen av dem, og få fremskaffet personopplysningene du oppgir i et strukturert maskinlesbart format og be oss om å dele (portere) disse personopplysningene til andre organisasjoner. Du kan også ha rett til å motsette deg behandlingen under noen omstendigheter.

Når vi har bedt om samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Hvis du ber om å tilbaketrekking av samtykket til at Tempur Sealy behandler personopplysningene dine, vil dette ikke påvirker noen behandling som allerede har skjedd på den tidspunktet. Du kan også, på et hvilket som helst tidspunkt, be oss om ikke å sende eller utføre profilering for direktemarkedsføring.

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis oppfyllelsen av forespørselen din ville avsløre personlige data om en annen person, hvor de ville krenke rettighetene til en tredjepart (inkludert våre rettigheter) eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er påkrevd ved lov å beholde eller har overbevisende legitime interesser i å beholde. Relevante unntak er inkludert i både GDPR og i Data Protection Act 2018. Vi vil informere deg om de relevante unntakene vi benytter oss av når vi svarer på enhver forespørsel du gjør.

Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss som beskrevet nedenfor.

Hvis du har uløste anliggender, har du rett til å klage til en EU-personvernmyndighet der du bor, arbeider eller hvor du mener at et brudd kan ha oppstått.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Hva er dette?

Informasjonskapsler er små biter av informasjon sendt av en nettserver til en nettleser som gjør at serveren kan identifisere nettleseren unikt på hver side. Andre sporingsteknologier som ligner på informasjonskapsler brukes også. Dette kan inkludere pikselkoder og sporingsnettadresser. Alle disse teknologiene er samlet omtalt i disse retningslinjene som «Informasjonskapsler».

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

De typene informasjonskapsler som vi bruker på nettstedet vårt, og de formålene de blir brukt til, er beskrevet nedenfor:

 • Strengt nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er avgjørende for at du skal kunne bevege deg rundt nettstedet vårt og bruke funksjonene, for eksempel å få tilgang til sikre områder på nettstedet vårt. Uten disse informasjonskapslene kan ingen av tjenestene på nettstedet du ønsker å få tilgang til, presenteres.
 • Analyse-/ytelsesinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan du og andre besøkende bruker nettstedet vårt, for eksempel hvilke sider du ofte bruker, og hvis du får feilmeldinger fra nettsider. Vi bruker data fra disse informasjonskapslene for å bistå i testing av design og for å sikre at det opprettholdes et konsistent utseende og en konsistent følelse når du besøker nettstedet. All informasjon som disse informasjonskapslene samler inn, blir aggregert. De brukes bare til å forbedre hvordan et nettsted fungerer.
 • Vi bruker Google Analytics, for eksempel for å anonymt spore bruken av og aktiviteten på nettstedet. Google Analytics er en nettanalysetjeneste fra Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker «informasjonskapsler», som er tekstfiler plassert på brukernes datamaskiner, for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen din) blir overført til og lagret av Google på servere i USA. Ved aktivering av IP-anonymisering vil Google avkorte/anonymisere den siste oktetten av IP-adressen til EU-medlemsstatene, samt for andre parter i henhold til EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller sendes hele IP-adressen til og forkortes av Googles servere i USA. På vegne av nettstedleverandøren vil Google bruke denne informasjonen med det formål å evaluere bruken av nettstedet, samle rapporter om nettstedaktivitet for webområdeoperatører og levere andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og internettbruk til nettstedleverandøren. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data fra Google. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke full funksjonalitet på dette nettstedet. Videre kan du forhindre Googles innsamling og bruk av data (informasjonskapsler og IP-adresser) ved å laste ned og installere nettlesertilleggsprogrammet som er tilgjengelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
 • Du kan nekte bruken av Google Analytics ved å klikke på følgende kobling. En avmeldingsinformasjonskapsel blir da satt på datamaskinen, som forhindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet:
 • Deaktiver Google Analytics
 • Ytterligere opplysninger om vilkår og betingelse, og om personvernet finnes på https://www.google.com/analytics/terms/no.html eller på https://policies.google.com/?hl=no. Vær oppmerksom på at på dette nettstedet er Google Analytics-koden supplert med «anonymizeIp» for å sikre en anonymisert innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering).
 • Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene gjør at nettstedet vårt kan huske valg du gjør (for eksempel brukernavn, språk eller region du er i) og gi forbedrede og mer personlige funksjoner. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å huske endringer du har gjort i tekststørrelse, skrifter og andre deler av nettsidene som du kan tilpasse. De kan også brukes til å yte tjenester du har bedt om, for eksempel å se på en video eller kommentere. I tillegg kan disse informasjonskapslene brukes til å la en valgfri tjeneste fungere som for eksempel å tilby en chatteøkt i sanntid. Informasjonen som disse informasjonskapslene samler inn kan bli anonymisert, og de kan ikke spore surfeaktiviteten din på andre nettsteder.
 • Målrettede informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes til å levere annonser som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antall ganger du ser en annonse, samt bidra til å måle annonseringskampanjens effektivitet. Disse informasjonskapslene blir kun plassert med ditt samtykke. Du kan gi ditt samtykke enten ved å lukke informasjonskapselbanneret som vises på destinasjonssiden på nettstedet vårt eller surfe på nettstedet utenfor informasjonskapselbanneret og klikke på et hvilket som helst av elementene. Vær oppmerksom på at vi sporer samtykket ditt ved hjelp av en teknisk informasjonskapsel; Derfor, hvis du sletter informasjonskapsler som er lagret på enhetene dine, kommer du til å se informasjonskapselbanneret igjen. De plasseres vanligvis i annonseringsnettverk med nettverksoperatørens tillatelse. De husker at du har besøkt et nettsted, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner som for eksempel annonsører. Ganske ofte vil målrettede informasjonskapsel eller en annonseringsinformasjonskapsler være knyttet til nettstedfunksjonalitet fra den andre organisasjonen.
 • Informasjonskapsler for sosiale medier: Disse informasjonskapslene lar deg dele hva du har gjort på nettstedet vårt på sosiale medier som for eksempel Facebook og Twitter. Disse informasjonskapsler er ikke innenfor vår kontroll. Se de respektive personvernreglene for hvordan disse informasjonskapslene fungerer.
 • Pikseltagger: Også kjent som klare GIF-er eller en webbeaconer. Disse er usynlige koder som plasseres på enkelte sider på nettstedet vårt, men ikke på datamaskinen din. Når du får tilgang til disse sidene, genererer pikseltaggene et generell varsel om dette besøket. De jobber vanligvis sammen med informasjonskapsler, og registrerer når en bestemt enhet besøker en bestemt side. Hvis du slår av informasjonskapsler, oppdager pikselmerket bare et anonymt besøk på nettstedet.
 • Sporingsnettadresser: Disse brukes til å bestemme fra hvilket nettsted oppkallet av nettstedet kommer fra.

Om du ikke vil tillate Cookies i det hele tatt, eller om du kun vil tillate noen Cookies, hendvend deg til Cookie innstillingene på bunnen av hjemmesiden som lar deg kontrolere hvilke typer grupper Cookier du vil tillate. Du kan også bruke nettleserens innstillinger til å trekke tilbake din godkjennelse for vår bruk av Cookies når som helst og slette Cookies som allerede har blitt satt. Ved å slette Cookies vil du kanskje ikke ha adgang til forskjellige områder på vår nettside.

For å finne ut mer om informasjonskapsler, kan du besøke: www.allaboutcookies.org eller se www.youronlinechoices.eu som inneholder ytterligere informasjon om atferdsreklame og personvern på nett.

Hvor lenge kommer dere til å beholde dataene mine?

Når vi behandler kontoregistreringsdata, gjør vi dette så lenge kontoen din er aktiv, eller du er en aktiv bruker av nettstedene våre og ikke lenger enn seks år etter dette.

Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med gjennomføringen av en kontrakt eller for en konkurranse eller undersøkelse, beholder vi dataene i seks år fra den siste samhandlingen din med oss.

Når vi behandler persondata for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, behandler vi dataene til du ber oss om å stoppe og i en kort periode etter dette (slik at vi kan gjennomføre forespørslene dine). Vi holder også oversikt over det faktum at du har bedt oss om ikke å sende deg direkte markedsføring eller å behandle dataene dine slik at vi kan respektere forespørselen din i fremtiden.

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan oppdateres regelmessig. Vi oppdaterer datoen øverst på denne merknaden om personopplysninger tilsvarende. Ved enkelte anledninger kan vi også aktivt gi deg råd om spesifikke datahåndteringsaktiviteter eller vesentlige endringer i denne personvernerklæringen som kreves av gjeldende lov.

Kontakt oss

Vi håper at vi kan imøtekomme forespørsler du måtte ha om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte Data Protection Manager, som kan kontaktes på dataprotection_nordic@tempursealy.com.

Datakontrolleren for informasjonen din er Tempur Sealy Norge AS registrert i Norge med organisasjonsnummer 981 381 602 som har registrert kontoradresse: Rådhusgaten 26, N-0151 Oslo, Norge.