For en bedre og roligere nattesøvn/ Minsker rygg og nakkeskader/ Lang levetid/ Tilpasser seg eksakt din kropp

PERSONVERN & COOKIES

PERSONVERN & COOKIES

TEMPUR SEALY NORGEs PERSONVERNERKLÆRING OG ERKLÆRING OM BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Sist oppdatert januar 2019

Hva gjelder denne erklæringen?

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Tempur Sealy Norge AS (også referert til som «Tempur Sealy», «vi» eller «oss») bruker personopplysningene dine når du bruker våre produkter, tjenester og nettsteder.

Den beskriver også personvernrettighetene dine, herunder retten til å motsette deg noen av behandlingene som Tempur Sealy utfører. Mer informasjon om rettighetene dine, og hvordan du håndhever dem, finnes under punktet «Hvilke rettigheter har jeg?»

Vi kommer også til å gi deg ytterligere informasjon når vi samler inn personopplysninger, dersom vi mener at det vil være nyttig å gi relevant informasjon.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du samhandler med oss og nettstedene våre, og når du søker om eller bruker noen av produktene eller tjenestene våre. Dette inkluderer:

 • navnet ditt, alder, fødselsdato og kjønn
 • kontaktdetaljer, for eksempel fakturerings- og postadresse, e-postadresse og telefonnummer
 • brukernavnet og passordet ditt
 • bankinformasjon, inkludert debet- eller kredittkortinformasjon, bankidentifiseringskode, kontonummer og transaksjonsinformasjon for produkter du kjøper eller når du søker om Tempur Sealy Financing eller andre former for finansiering som vi tilbyr.
 • de personlige preferansene dine, for eksempel informasjon om husholdning og kjøpsbeslutninger
 • informasjon om din kommunikasjon med oss
 • markedsføringspreferansene dine, inkludert eventuelle samtykker du har gitt oss
 • produktanmeldelser eller -omtaler og annet innhold du sender til oss
 • posisjonsdata vi får om hvor du er, for eksempel adressen der du kobler en datamaskin til Internett, eller en butikk hvor du kjøper noe med kortet ditt
 • informasjon relatert til nettleseren eller enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt
 • informasjon om nettstedspreferansene dine

Etter personvernlovgivningen anses noen typer personopplysninger som særlige kategorier av personopplysninger. Vi kommer bare til å samle inn og bruke disse typene opplysninger hvis loven tillater oss å gjøre det. Eksempler på særlige kategorier av personopplysninger som vi behandler er: Helseopplysninger som vi ber om fra deg (hvis du kjøper produkter fra oss hvor helseinformasjon er relevant, for eksempel produkter som er utformet for å lindre ryggsmerter) og informasjon om straffedommer og lovovertredelser (hvis vi trenger det for å undersøke deg i forbindelse med bruken av tjenestene våre eller i forbindelse med bakgrunnssjekk av personal-/ansettelsesmessige årsaker.

Hvordan bruker vi denne informasjonen, og hva er det rettslige grunnlaget for denne bruken?

Vi benytter de ovennevnte personopplysningene og informasjonen du gir oss til følgende formål:

 • Å oppfylle en kontrakt, eller gjennomføre tiltak i forbindelse med en kontrakt: Dette er relevant der du søker om en av våre finansielle produkter eller tjenester. Dette inkluderer:
  • å motta og behandle betalinger
  • å kommunisere med deg og tilby kundeservice
  • å organisere levering eller annen formidling av produkter, tjenester eller priser
  • å administrere lojalitetsprogrammene vŒre
  • å administrere vŒr relasjon til deg
  • garantioppfyllelser
 • Når det er nødvendig basert på Tempur Sealys legitime interesser, som nevnt nedenfor, og hvor våre interesser ikke går foran dine personvernrettigheter, ved
  • levering av produkter og tjenester du har bedt om, og ved å svare på eventuelle kommentarer eller klager du sender til oss. Vi kan behandle personopplysninger om dine pårørende, familie og partner (som du gir til oss) ved å gjøre dette.
  • tilrettelegging av opprettelse og sikring av kontoer som registreres på nettstedene våre
  • markedsføring av våre tjenester til kunder og potensielle kunder, utsendelse av informasjon om nyheter og oppdateringer, og ved å arrangere eller administrere arrangementer
  • å overvåke bruken av nettstedene og nettjenestene våre og bruke informasjonen din til å hjelpe oss med å overvåke, forbedre og beskytte produktene, innholdet, tjenestene og nettstedene våre – både online og offline
  • å tilpasse nettstedet, produktene eller tjenestene våre for deg
  • å undersøke eventuelle klager vi mottar fra deg eller andre om tjenestene, produktene eller nettstedene våre
  • å drive virksomheten vår på en effektiv og riktig måte. Dette omfatter styring av vår finansielle stilling, forretningsevne, planlegging, kommunikasjon, eierstyring og revisjon.
  • å overvåke kundekontoer for å oppdage, forhindre, undersøke og/eller rapportere svindel, terrorisme, forfalskning, sikkerhetshendelser eller kriminalitet – i samsvar med gjeldende lov
  • å administrere hvordan vi jobber med andre selskaper som tilbyr tjenester til oss og kundene våre
  • I forbindelse med rettskrav og for etterlevelses-, regulatoriske og etterforskningsformål
  • behandling av søknader som du gir oss hvis du søker jobb eller informasjon som vi får fra dine oppgitte referanser eller dine tidligere arbeidsgivere
  • For å bistå oss i å evaluere og forbedre kvaliteten av våre produkter og tjenester
  • Innsamling av IP-adresser under opprettelse til forebyggelse av svindel
 • Hvor du gir oss samtykke:
  • Vi sender deg direktemarkedsføring via e-post og/eller SMS om våre produkter og tjenester.
  • Vi plasserer informasjonskapsler og bruker lignende teknologier i samsvar med retningslinjene våre for informasjonskapsler (nedenfor) og i samsvar med informasjonen som er gitt til deg når disse teknologiene brukes.
  • I andre sammenhenger hvor vi ber om samtykke, bruker vi personopplysningene til det formål vi informerer om på det aktuelle tidspunktet.
 • For formål som er påkrevet ved lov:
  • Vi kan foreta undersøkelser av kunder, potensielle kunder og andre tredjeparter med det formål å overholde våre rettslige, regulatoriske og yrkesmessige forpliktelser.
  • Vi kan svare på forespørsler fra styrende eller rettshåndhevende myndigheter som gjennomfører en etterforskning.

Vi har foretatt interesseavveininger for all behandling av personopplysninger som gjøres på grunnlag av våre legitime interesser, som beskrevet ovenfor. Du kan få informasjon om alle våre gjennomførte interesseavveininger ved å kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor.

Vi vil ikke kunne levere produkter eller andre tjenester som etterspørres hvis vi ikke har alle relevante personopplysninger. Noen typer informasjon er det valgfritt å oppgi, for eksempel informasjon som du oppgir for at vi skal kunne sende deg markedsføringskommunikasjon.

Automatiserte avgjørelser

For å utføre noen av behandlingsaktivitetene nevnt ovenfor, er vi avhengige av teknologi som foretar automatiserte avgjørelser basert på kriterier vi har angitt som relevante, og informasjonen vi samler om deg eller en bestemt transaksjon. Dette omfatter kreditt- og svindelsjekker. Vi tester programvaren vår jevnlig for å forbedre nøyaktigheten av disse beslutningene og for å forhindre utilsiktet forutinntatthet. Disse avgjørelsene kan få betydelige konsekvenser for deg, for eksempel ved:

 • forhindring av tilgang til tjenestene våre, der vi anser det som svært sannsynlig at det å yte tjenesten til deg, vil føre til at vi bryter loven
 • avbrytelse av transaksjoner, der vi anser det som svært sannsynlig at en transaksjon er bedragersk (for eksempel fordi betalingen er foretatt fra et sted som ikke samsvarer med våre oppføringerfor sluttkunden) eller betaleren ikke god nok betalingsevne
 • annullering av tjenesten, der vi avgjør at tjenesten blir brukt i strid med våre vilkår. For eksempel rer vi transaksjonene dine automatisk for å vurdere om noen av aktivitetene du utfører, vises på liste vår over begrensede aktiviteter.

Hvem deler vi disse opplysningene med?

Personopplysningene dine behandles i, og gis tilgang til fra, jurisdiksjoner utenfor EØS-området («EØS»). Personopplysningene dine behandles av oss og av tredjepartene som vi deler personopplysningene dine med.

Vi deler personopplysningene dine med andre medlemmer av Tempur Sealy Group for å administrere og styre konsernfunksjoner, og levering av våre produkter og tjenester til deg.

Personopplysningene dine overføres til Tempur Sealy Groups tilknyttede selskaper og leverandører i følgende land utenfor EØS:

 • USA
 • India
 • Singapore

Når vi overfører personopplysningene dine i Tempur Sealy-konsernet, bruker vi en konsernavtale som inneholder EU-kommisjonens godkjente standard kontraktsklausuler. Når vi overfører personopplysningene dine til organisasjoner utenfor Tempur Sealy-gruppen, bruker vi EU-kommisjonens godkjente standard kontraktsklausuler for å sikre overføringen, med mindre vi overfører personopplysninger til en tredjepart som har implementert bindende virksomhetsregler eller som bruker EU-U.S. Privacy Shield. I så fall kan vi stole på en av disse mekanismene for å sikre overføringen.

Personopplysningene dine vil også bli delt med pålitelige tredjeparter, for eksempel økonomiske eller andre rådgivere, konsulenter og andre profesjonelle eksperter.

Vi deler personopplysningene dine med selskaper som leverer tjenester i henhold til kontrakt til Tempur Sealy. Slike tredjeparter omfatter leverandører som bistår med å behandle og levere ordrer, og leverandører av nettsider og IT-drift, kundestøtte, vedlikehold, kundetelefonoperasjoner, markedsundersøkelser og -analyser og kredittkortbetalinger, Kundetilbakemeldingplattform.

Personopplysningene dine vil også bli delt med myndigheter og/eller rettshåndhevende organer og virksomheter som foretar kredittreferanser og svindelforebyggende virksomheter hvis det er nødvendig for de ovennevnte formålene, hvis det er pålagt ved lov eller det er nødvendig for rettslig ivaretakelse av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lover.

Dersom virksomheten blir solgt eller fusjonert med en annen virksomhet, vil opplysningene dine bli utlevert til våre rådgivere og potensielle kjøperes rådgivere, og de vil bli sendt til de nye eierne av virksomheten.

Hvilke rettigheter har du?

Du kan ha rett til å be Tempur Sealy om en kopi av personopplysningene dine, for å korrigere, slette eller begrense behandlingen av dem, og få fremskaffet personopplysningene du oppgir i et strukturert maskinlesbart format og be oss om å dele (portere) disse personopplysningene til andre organisasjoner. Du kan også ha rett til å motsette deg behandlingen i noen tilfeller.

Når vi har bedt om ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Hvis du ber om å trekke tilbake samtykket til at Tempur Sealy behandler personopplysningene dine, vil dette ikke påvirke noen behandling som allerede har skjedd på det tidspunktet. Du kan også, på et hvilket som helst tidspunkt, be oss om ikke å sende eller utføre profilering for direktemarkedsføring.

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis oppfyllelsen av forespørselen din vil avsløre personopplysninger om en annen person, hvor oppfyllelsen av forespørselen vil krenke rettighetene til en tredjepart (inkludert våre rettigheter) eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er pålagt ved lov å oppbevare eller har tvingende legitime interesser i å beholde. Relevante unntak finnes både i GDPR og i Personopplysningsloven av 2018. Vi vil alltid informere deg om de relevante unntakene vi baserer oss på når vi svarer på dine forespørsler.

Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss som beskrevet nedenfor.

Hvis du har uløste anliggender, har du rett til å klage til en EU-tilsynsmyndighet der du bor, arbeider eller der du mener at et brudd kan ha forekommet.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Hva er dette?

Informasjonskapsler er små biter av informasjon sendt av en nettserver til en nettleser som gjør at serveren kan identifisere nettleseren unikt på hver side. Andre sporingsteknologier som ligner på informasjonskapsler brukes også. Dette kan inkludere pikselkoder og sporingsnettadresser. Alle disse teknologiene er samlet omtalt i disse retningslinjene som «Informasjonskapsler».

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Typene av informasjonskapsler som vi bruker på nettstedet vårt, og formålene de blir brukt til, er beskrevet nedenfor:

 • Strengt nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er avgjørende for at du skal kunne bevege deg rundt nettstedet vårt og bruke funksjonene, for eksempel få tilgang til sikre områder på nettstedet vårt. Uten disse informasjonskapslene kan ingen av tjenestene på nettstedet du ønsker å få tilgang til, tilbys.
 • Analyse-/ytelsesinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan du og andre besøkende bruker nettstedet vårt, for eksempel hvilke sider du ofte bruker, og om du får feilmeldinger fra nettsider. Vi bruker data fra disse informasjonskapslene for å bistå i å teste design og for å sikre at det opprettholdes et konsistent utseende og en konsistent følelse når du besøker nettstedet. All informasjon som disse informasjonskapslene samler inn, blir aggregert. Informasjonen brukes bare til å forbedre hvordan et nettsted fungerer.
  • Vi bruker Google Analytics, for eksempel for å anonymt spore bruken av og aktiviteten på nettstedet. Google Analytics er en nettanalysetjeneste fra Google, LLC. («Google»). Google Analytics bruker «informasjonskapsler», som er tekstfiler plassert på brukernes datamaskiner, for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen din) blir overført til og lagret av Google på servere i USA. Ved aktivering av IP-anonymisering vil Google avkorte/anonymisere den siste oktetten av IP-adressen til EU-medlemsstatene, samt for andre parter i henhold til EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller sendes hele IP-adressen til og forkortes av Googles servere i USA. På vegne av nettstedleverandøren vil Google bruke denne informasjonen for det formål å evaluere bruken av nettstedet, samle rapporter om nettstedaktivitet for webområdeoperatører og levere andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og internettbruk til nettstedleverandøren. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data fra Google. Du kan avslå bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, får du ikke tilgang til all funksjonalitet på dette nettstedet. Videre kan du forhindre Googles innsamling og bruk av data (informasjonskapsler og IP-adresser) ved å laste ned og installere nettlesertilleggsprogrammet som er tilgjengelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  • Du kan avslå bruken av Google Analytics ved å klikke på følgende kobling. En avmeldingsinformasjonskapsel blir da satt på datamaskinen, som forhindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet: Deaktiver Google Analytics
  • Ytterligere opplysninger om vilkår og betingelser for bruk, og informasjon om personvern finnes på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller på https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Vær oppmerksom på at på dette nettstedet er Google Analytics-koden supplert med «anonymizeIp» for å sikre en anonymisert innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering).
 • Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene gjør at nettstedet vårt kan huske valg du gjør (for eksempel brukernavn, språk eller region du er i) og gi forbedrede og mer personlige funksjoner. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å huske endringer du har gjort i tekststørrelse, skrifter og andre deler av nettsidene som du kan tilpasse. De kan også brukes til å yte tjenester du har bedt om, for eksempel å se på en video eller kommentere. I tillegg kan disse informasjonskapslene brukes til å bidra til at en valgfri tjeneste fungerer, som for eksempel å tilby en chatteøkt i sanntid. Informasjonen som disse informasjonskapslene samler inn kan bli anonymisert, og de kan ikke spore surfeaktiviteten din på andre nettsteder.
 • Målrettede informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes til å levere annonser som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antall ganger du ser en annonse, samt bidra til å måle annonseringskampanjens effektivitet. Disse informasjonskapslene blir kun plassert med ditt samtykke. Du kan gi ditt samtykke enten ved å lukke informasjonskapselbanneret som vises på destinasjonssiden på nettstedet vårt eller surfe på nettstedet utenfor informasjonskapselbanneret og klikke på et hvilket som helst av elementene. Vær oppmerksom på at vi sporer samtykket ditt ved hjelp av en teknisk informasjonskapsel; Derfor, hvis du sletter informasjonskapsler som er lagret på enhetene dine, kommer du til å se informasjonskapselbanneret igjen. De plasseres vanligvis i annonseringsnettverk med nettverksoperatørens tillatelse. De husker at du har besøkt et nettsted, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner som for eksempel annonsører. Ganske ofte vil målrettede informasjonskapsler eller en annonseringsinformasjonskapsel være knyttet til nettstedfunksjonalitet fra den andre organisasjonen.
 • Informasjonskapsler for sosiale medier: Disse informasjonskapslene lar deg dele hva du har gjort på nettstedet vårt på sosiale medier som for eksempel Facebook og Twitter. Disse informasjonskapsler er ikke innenfor vår kontroll. Se de respektive personvernerklæringene for hvordan disse informasjonskapslene fungerer.
 • Pikseltagger: Også kjent som klare GIF-er eller en webbeaconer. Disse er usynlige koder som plasseres på enkelte sider på nettstedet vårt, men ikke på datamaskinen din. Når du får tilgang til disse sidene, genererer pikseltaggene et generelt varsel om dette besøket. De jobber vanligvis sammen med informasjonskapsler, og registrerer når en bestemt enhet besøker en bestemt side. Hvis du slår av informasjonskapsler, oppdager pikselmerket bare et anonymt besøk på nettstedet.
 • Sporingsnettadresser: Disse brukes til å bestemme fra hvilket nettsted nettstedet oppsøkes fra.

Om du ikke vil tillate Cookies i det hele tatt, eller om du kun vil tillate noen Cookies, hendvend deg til Cookie innstillingene på bunnen av hjemmesiden som lar deg kontrolere hvilke typer grupper Cookier du vil tillate. Du kan også bruke nettleserens innstillinger til å trekke tilbake din godkjennelse for vår bruk av Cookies når som helst og slette Cookies som allerede har blitt satt. Ved å slette Cookies vil du kanskje ikke ha adgang til forskjellige områder på vår nettside.

For å finne ut mer om informasjonskapsler, kan du besøke: www.allaboutcookies.org eller se www.youronlinechoices.eu som inneholder ytterligere informasjon om atferdsreklame og personvern på nett.

Hvor lenge kommer dere til å beholde personopplysningene mine?

Når vi behandler kontoregistreringsopplysninger, gjør vi dette så lenge kontoen din er aktiv, eller så lenge du er en aktiv bruker av nettstedene våre, og ikke lenger enn seks år etter dette.

Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med gjennomføringen av en kontrakt eller for en konkurranse eller undersøkelse, beholder vi personopplysningene i seks år fra den siste samhandlingen din med oss.

Når vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, behandler vi personopplysningene til du ber oss om å stanse slik markedsføring og i en kort periode etter dette (slik at vi kan imøtekomme dine forespørsler). Vi holder også oversikt over det faktum at du har bedt oss om ikke å sende deg direktemarkedsføring eller behandle dine personopplysninger, slik at vi kan respektere forespørselen din også i fremtiden.

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen. Vi oppdaterer datoen øverst i denne personvernerklæringen tilsvarende. I noen sammenhenger kan vi også aktivt informere deg om spesifikke behandlingsaktiviteter eller vesentlige endringer i denne personvernerklæringen dersom det er påkrevet etter gjeldende lov.

Kontakt oss

Vi håper at vi kan imøtekomme forespørsler du måtte ha om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte Data Protection Manager, som kan kontaktes på dataprotection_nordic@tempursealy.com.

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene dine er Tempur Sealy Norge AS, registrert i Norge med organisasjonsnummer 981 381 602, med registrert kontoradresse i Rådhusgaten 26, N-0151 Oslo, Norge.