Space Foundation og Sertifisert Romteknologiprogram

 1. Hva er Space Foundation?

  Space Foundation er en amerikansk ideell organisasjon grunnlagt i 1983 som arbeider for alle sektorer av den globale romindustrien gjennom rombevissthetsaktiviteter, informasjons- og utdanningsprogrammer og store bransjearrangementer. Den fremmer samarbeid mellom de som jobber innen romsektoren og kommersielle selskaper, samt andre som er inspirert av rom og romteknologier. Medlemskapet omfatter velkjente internasjonale selskaper samt forskningsinstitutter, og inkluderer NASA, Boeing og SpaceX.

  Hva er Space Foundation sitt "Certified Space Technology Program"?

  Space Foundation sitt "Certified Space Technology Program" er et sertifiseringsprogram som har som mål å fremheve viktigheten og nyttigheten av romteknologier i dagliglivet. Dette gjøres ved å anerkjenne produkter og tjenester som bruker eller har tilpasset teknologier som opprinnelig ble oppfunnet eller brukt i rommet til normale daglige formål.

  Hva er sertifiseringen basert på?

  For å bli sertifisert under programmet gjennomgår selskaper en grundig søknadsprosess og må demonstrere at teknologien, produktene eller tjenestene som er aktuelle, oppfyller standarden for å være av rom- eller romrelatert opprinnelse. Bare da blir sertifiseringen gitt av Space Foundation, og en lisens for å bruke Certified Space Technology Seal blir gitt, slik at kunder kan gjenkjenne at det aktuelle produktet er basert på rom- eller romrelatert teknologi.

 2. Hva er kriteriene for sertifisering?

  • Før en søknad kan sendes inn, må selskaper først demonstrere at produktet direkte bruker teknologier som opprinnelig ble utviklet for bruk i rommet eller på en romrelatert måte.

  • Hvis denne initielle testen bestås, sendes det inn en formell søknad. Denne gjennomgås av personalet for Space Technology Certification og eksterne eksperter, og det gjennomføres en grundig evaluering av produktet og teknologien det er basert på. Denne evalueringen må besvare følgende spesifikke spørsmål:

  a) Hvilken informasjon eller data beviser at teknologien har blitt brukt i rommet eller på en romrelatert måte?

  b) Kom teknologien opprinnelig fra NASA? Hvilke patenter eller teknisk dokumentasjon fastsetter at teknologien ble oppfunnet av NASA og eies av NASA?

  c) Kom teknologien opprinnelig fra andre romforskningsprogrammer, som for eksempel Den internasjonale romstasjonen, eller fra akademiske eller kommersielle romprogrammer? Hvilke patenter eller teknisk dokumentasjon er relevante for denne teknologien?

 • Under evalueringen gjennomfører personalet fra Space Foundation og eksterne eksperter forskning og analyse ved hjelp av anerkjente kilder, inkludert NASA og The International Space Station National Laboratory, The Center for the Advancement of Science in Space, Inc., og nettsidene til det amerikanske patent- og varemerkekontoret. De vil også gjennomgå akademiske, vitenskapelige og romindustrielle artikler, tidsskrifter og nettsteder, samt andre relevante ressurser.

 • Etter å ha fullført evalueringen og gjennomgangen, gir personalet fra Space Foundation og eksterne eksperter en anbefaling om søknaden bør være vellykket, og oppsummerer om teknologien oppfyller kravene for romteknologisertifisering.

 • Denne anbefalingen sendes deretter til lederen av Space Foundation's forretningsavdeling for en endelig beslutning.

 • Hvis alle kravene i søknadsprosessen tilfredsstilles, inngår Space Foundation en lisensavtale som tillater søkeren å bruke Certified Space Technology Seal, og hver prosess for fornyelse av Certified Space Technology Seal innebærer å sikre at teknologien som ble sertifisert opprinnelig, fortsatt blir brukt i sertifiserte partneres produkter eller tjenester.

For mer informasjon om Space Foundation, besøk https://www.spacefoundation.org/