TEMPUR® Sustainability vision

Miljøvennlighet og
bærekraft

VI ØNSKER Å GJØRE DET RETTE

Oppdraget vårt stopper ikke ved å hjelpe mennesker verden rundt å få den beste nattesøvnen. Vi engasjerer oss også i å beskytte og bevare miljøet, og i å redusere vårt globale miljøavtrykk.

Reisen vår starter her...

SLIK GJØR VI EN FORSKJELL

Tempur Mattress

TEMPUR® UK har nådd sine Zero Waste-mål om null deponiavfall

Våre lagre i Storbritannia har ikke sendt avfall til avfallsdeponier siden 20191. Våre europeiske produksjonsanlegg sender heller ikke avfall til deponier, og 100% av biprodukter fra produksjonen, emballasje, og andre materialer blir resirkulert eller sendt til forbrenning for bruk i energiproduksjon.

Tempur Mattress

Planting av villblomster

Vi har nylig plantet enger med lokale villblomster utenfor produksjonsanlegget vårt i Danmark, for å sikre nødvendige habitater for insekter. Villblomster er en matkilde for bier og sommerfugler, som er viktige for pollinering av matavlinger. For dette har vi blitt takket av lokale birøktere.

Tempur Mattress

Gjenbruk og resirkulering – «RePURpose»

Vårt danske produksjonsanlegg samarbeider med flere partnere, som Danmarks Teknologisk Institut og mange andre danske selskaper, om å levere et innovativt program kalt «RePURpose». Formålet med dette programmet er å finne nye måter å gjenbruke og resirkulere polyuretan, som er en av hovedingrediensene i TEMPUR®-materialet.

BÆREKRAFTIGE HØYDEPUNKTER

VÅRE MÅL

"Som en global leder innen design, produksjon og distribusjon av sengeprodukter … mener vi at suksessen vår må defineres bredt og må inkludere vår positive påvirkning på våre samfunn og vårt miljø"

Scott Thompson, Chairman, styreformann, president og administrerende direktør

Ta en nærmere kikk på våre globale og lokale mål, fremgangen vi gjør og våre planer for framtiden...

Tempur Mattress

Global måling og benchmarking

I løpet av 2020 begynte vi å måle vårt forbruk av vann og strøm, og vårt karbonutslipp ved alle våre produksjonsanlegg og distribusjonssentre. Dette lar oss sette minimumskrav og mål for reduksjon av utslipp, og å implementere programmer for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp på tvers av Tempur®.

I 2020 reduserte vårt danske produksjonsanlegg sine årlige utslipp med over 10.000 tonn av CO2 – tilsvarende utslipp fra 2.242 over et helt år! 5

I 2021 holder vi på med en overgang til en World Resources Institute-sertifisert kalkulering av utslipp. Dette vil hjelpe oss i å sette en bedre grunnlinje vi kan måle fremskrittene våre fra. Å bruke disse anerkjente standardene sørger for at vi presenterer en sann og rettferdig fremstilling av utslippene våre.

Tempur Mattress

Mer bærekraftig transport

Innen 2023 vil alle biler eid av TEMPUR®Storbritannia gå på alternativt brennstoff.

TEMPUR® Storbritannia arbeider med å redusere forretningsreiser der det er mulig, og med å øke kommunikasjon ved hjelp av digitale plattformer.

I 2021 kjører vi et prøveprogram med elektrisk trailertransport i USA. Målet er å identifisere muligheter for å redusere utslipp i tungtransport.

Globalt jobber produksjonsanleggene våre med å forbedre leveringsprosessen gjennom å optimalisere leveringsruter, omkonfigurere plassering av varer under lastebiltransport og kombinere utlevering av produkter i den samme lastebilen.

Tempur Mattress

Fornybar energi

100% av elektrisiteten til kontorene til TEMPUR UK® kommer fra fornybare kilder f.o.m. juli 2021.7

Vi har investert i solenergi for vår største madrassproduksjonsvirksomhet i Albuquerque, New Mexico i første halvdel av 2021 .8.

Våre fasiliteter i Estland får allerede 20% av sin energi fra solcellepaneler, for å bidra til å redusere vårt behov for fossilt brennstoff.

Tempur Mattress

Energisparing

I 2020 startet vi å gå over til energibesparende LED-belysning i alle våre produksjons- og monteringsanlegg over hele verden.

Vår danske produksjonsfabrikk er ISO 50.001-sertifisert – dette er en internasjonal standard som anerkjenner virksomheter som har tatt skritt for å forbedre sin energiytelse. Den ble tildelt takket være vårt nye energistyringssystem designet for å redusere forbruket og øke effektiviteten

Tempur Mattress

Optimalisere avfallshåndtering

Våre europeiske produksjonsanlegg har allerede oppnådd null deponi og resirkulerer opptil 80 % av alt avfall, godt foran målet vårt!

Globalt fokuserer kontorene og lagrene våre også på å redusere deponiavfall – akkurat nå samler vi inn grunnleggende målinger og utvikler mål for å forbedre avfallsstrømmer og beste praksis for avfallshåndtering.

Null deponiavfall fra TEMPUR® UK lager og distribusjonvirksomhet siden 20191.

Alt generelt avfall i TEMPUR® UK-butikker og hovedkontor skal sorteres og resirkuleres (der det er mulig) innen utgangen av 2021

I 2020 implementerte vi et pilotprogram i to av våre europeiske produksjonsanlegg for å optimalisere avfallshåndteringsprosesser. Programmet vil iverksettes i begge anleggene i 2021.

Tempur Mattress

Forbedring av resirkulerbarhet

Vi er i samtaler med madrassgjenvinnere over hele verden for å identifisere potensielle muligheter for brukt skum- og få viktig læring for fremtidig produktutvikling av mer bærekraftige komponenter.

Tempur Mattress

Skape varige produkter

Alle TEMPUR®-madrasser har en levetid på 10 år, noe som betyr at de trenger å skiftes sjeldnere. Vi ser alltid etter nye måter å gjenbruke eller oppgradere.

Vi tilbyr enkle oppgraderingsalternativer – du kan bytte ut topptrekket på madrassen din for å gi den nytt liv og få den til å vare lenger.

Trekkene på TEMPUR®-madrasser og -puter kan skilles fra skumkjernen slik at de kan sendes i separate resirkuleringsstrømmer.

Våre madrassers skumkjerner er laget av 3-4 lag av materialer av samme opprinnelse for å muliggjøre bedre resirkulerbarhet.8

Når madrassene våre når slutten av levetiden, kan polyuretanskummet rengjøres og makuleres for bruk i teppeunderlag, isolasjonspaneler, bilseter og bokseputer.9 Og vi søker kontinuerlig etter flere måter å bruke vårt unike materiale på.

Tempur Mattress

PRODUKTER DREVET AV BÆREKRAFT

Vi øker fokuset på bærekraft i produktutviklingsprosessen vår ved å utforske metoder for å integrere flere bærekraftige komponenter, forsyningskjeder og monteringsmetoder i produktene våre. Vi har allerede møtt strenge sertifiseringsstandarder som Oeko-Tex-merket, TÜV- og ISO-sertifiseringer i våre anlegg i Danmark.

Tempur Mattress

Redusere materialer

I en rekke land har vi lagt til en serie med komprimerbare madrasser til produktutvalget vårt. Dette har gjort det mulig for oss å betydelig redusere emballasjen som kreves for frakt, samt drivstofforbruk og drivhusgasser knyttet til transport.

Tempur Mattress

Økende resirkulerbarhet

De brune boksene våre madrasser kommer i er laget av opptil 78 % resirkulerte fibre, fra vår FSC Chain of Custody-sertifiserte leverandør. Du vil se FSC- og resirkuleringslogoene trykt på esken.

FINN UT MER

For å finne ut mer om alle våre innsatser og mål når det gjelder bærekraft, les vår 2022 Corporate Social Values Report

VI ØNSKER Å GJØRE DET RETTE

Oppdraget vårt stopper ikke ved å hjelpe mennesker verden rundt å få den beste nattesøvnen. Vi engasjerer oss også i å beskytte og bevare miljøet, og i å redusere vårt globale miljøavtrykk.

Reisen vår starter her...

SLIK GJØR VI EN FORSKJELL

Tempur Mattress

TEMPUR® UK har nådd sine Zero Waste-mål om null deponiavfall

Våre lagre i Storbritannia har ikke sendt avfall til avfallsdeponier siden 20191. Våre europeiske produksjonsanlegg sender heller ikke avfall til deponier, og 100% av biprodukter fra produksjonen, emballasje, og andre materialer blir resirkulert eller sendt til forbrenning for bruk i energiproduksjon.

Tempur Mattress

Planting av villblomster
 

Vi har nylig plantet enger med lokale villblomster utenfor produksjonsanlegget vårt i Danmark, for å sikre nødvendige habitater for insekter. Villblomster er en matkilde for bier og sommerfugler, som er viktige for pollinering av matavlinger. For dette har vi blitt takket av lokale birøktere.

Tempur Mattress

Gjenbruk og resirkulering – «RePURpose »

Vårt danske produksjonsanlegg samarbeider med flere partnere, som Danmarks Teknologisk Institut og mange andre danske selskaper, om å levere et innovativt program kalt «RePURpose». Formålet med dette programmet er å finne nye måter å gjenbruke og resirkulere polyuretan, som er en av hovedingrediensene i TEMPUR®-materialet.

BÆREKRAFTIGE HØYDEPUNKTER

VÅRE MÅL

"Som en global leder innen design, produksjon og distribusjon av sengeprodukter … mener vi at suksessen vår må defineres bredt og må inkludere vår positive påvirkning på våre samfunn og vårt miljø."

Scott Thompson, styreformann, president og administrerende direktør

Ta en nærmere kikk på våre globale og lokale mål, fremgangen vi gjør og våre planer for framtiden...

Tempur Mattress

Global måling og benchmarking

I løpet av 2020 begynte vi å måle vårt forbruk av vann og strøm, og vårt karbonutslipp ved alle våre produksjonsanlegg og distribusjonssentre. Dette lar oss sette minimumskrav og mål for reduksjon av utslipp, og å implementere programmer for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp på tvers av TEMPUR®.

I 2020 reduserte vårt danske produksjonsanlegg sine årlige utslipp med over 10.000 tonn av CO2 – tilsvarende utslipp fra 2.242 over et helt år!5

I 2021 holder vi på med en overgang til en World Resources Institute-sertifisert kalkulering av utslipp. Dette vil hjelpe oss i å sette en bedre grunnlinje vi kan måle fremskrittene våre fra. Å bruke disse anerkjente standardene sørger for at vi presenterer en sann og rettferdig fremstilling av utslippene våre.

Tempur Mattress

Mer bærekraftig transport

Innen 2023 vil alle biler eid av TEMPUR® Storbritannia gå på alternativt brennstoff.

TEMPUR® Storbritannia arbeider med å redusere forretningsreiser der det er mulig, og med å øke kommunikasjon ved hjelp av digitale plattformer.

I 2021 kjører vi et prøveprogram med elektrisk trailertransport i USA. Målet er å identifisere muligheter for å redusere utslipp i tungtransport.

Globalt jobber produksjonsanleggene våre med å forbedre leveringsprosessen gjennom å optimalisere leveringsruter, omkonfigurere plassering av varer under lastebiltransport og kombinere utlevering av produkter i den samme lastebilen.

Tempur Mattress

Fornybar energi

100% av elektrisiteten til kontorene til TEMPUR® UK kommer fra fornybare kilder f.o.m. juli 2021.2

Vi har investert i solenergi for vår største madrassproduksjonsvirksomhet i Albuquerque, New Mexico i første halvdel av 2021.8

Våre fasiliteter i Estland får allerede 20% av sin energi fra solcellepaneler, for å bidra til å redusere vårt behov for fossilt brennstoff.

Tempur Mattress

Energisparing

I 2020 startet vi å gå over til energibesparende LED-belysning i alle våre produksjons- og monteringsanlegg over hele verden.

Vår danske produksjonsfabrikk er ISO 50.001-sertifisert – dette er en internasjonal standard som anerkjenner virksomheter som har tatt skritt for å forbedre sin energiytelse. Den ble tildelt takket være vårt nye energistyringssystem designet for å redusere forbruket og øke effektiviteten.

Tempur Mattress

Optimalisere avfallshåndtering

Våre europeiske produksjonsanlegg har allerede oppnådd null deponi og resirkulerer opptil 80 % av alt avfall, godt foran målet vårt!

Globalt fokuserer kontorene og lagrene våre også på å redusere deponiavfall – akkurat nå samler vi inn grunnleggende målinger og utvikler mål for å forbedre avfallsstrømmer og beste praksis for avfallshåndtering.

Null deponiavfall fra TEMPUR® UK lager og distribusjonvirksomhet siden 20191

Alt generelt avfall i TEMPUR® UK-butikker og hovedkontor skal sorteres og resirkuleres (der det er mulig) innen utgangen av 2021.

I 2020 implementerte vi et pilotprogram i to av våre europeiske produksjonsanlegg for å optimalisere avfallshåndteringsprosesser. Programmet vil iverksettes i begge anleggene i 2021.

Tempur Mattress

Forbedring av resirkulerbarhet

Vi er i samtaler med madrassgjenvinnere over hele verden for å identifisere potensielle muligheter for brukt skum - og få viktig læring for fremtidig produktutvikling av mer bærekraftige komponenter.

Tempur Mattress

Skape varige produkter

Alle TEMPUR®-madrasser har en levetid på 10 år, noe som betyr at de trenger å skiftes sjeldnere. Vi ser alltid etter nye måter å gjenbruke eller oppgradere.

Vi tilbyr enkle oppgraderingsalternativer – du kan bytte ut topptrekket på madrassen din for å gi den nytt liv og få den til å vare lenger.

Trekkene på TEMPUR®-madrasser og -puter kan skilles fra skumkjernen slik at de kan sendes i separate resirkuleringsstrømmer.

Våre madrassers skumkjerner er laget av 3-4 lag av materialer av samme opprinnelse for å muliggjøre bedre resirkulerbarhet.8

Når madrassene våre når slutten av levetiden, kan polyuretanskummet rengjøres og makuleres for bruk i teppeunderlag, isolasjonspaneler, bilseter og bokseputer.9 Og vi søker kontinuerlig etter flere måter å bruke vårt unike materiale på.

Tempur Mattress

PRODUKTER DREVET AV BÆREKRAFT

Vi øker fokuset på bærekraft i produktutviklingsprosessen vår ved å utforske metoder for å integrere flere bærekraftige komponenter, forsyningskjeder og monteringsmetoder i produktene våre. Vi har allerede møtt strenge sertifiseringsstandarder som Oeko-Tex-merket, TÜV- og ISO-sertifiseringer i våre anlegg i Danmark.

Tempur Mattress

Redusere materialer

I en rekke land har vi lagt til en serie med komprimerbare madrasser til produktutvalget vårt. Dette har gjort det mulig for oss å betydelig redusere emballasjen som kreves for frakt, samt drivstofforbruk og drivhusgasser knyttet til transport.

Tempur Mattress

Økende resirkulerbarhet

De brune boksene våre madrasser kommer i er laget av opptil 78 % resirkulerte fibre, fra vår FSC Chain of Custody-sertifiserte leverandør. Du vil se FSC- og resirkuleringslogoene trykt på esken.

FINN UT MER

For å finne ut mer om alle våre innsatser og mål når det gjelder bærekraft, les vår 2022 Corporate Social Values Report