Vilkår og betingelser

TEMPUR TERMS AND CONDITIONS

KJØPSVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG TIL FORBRUKER (For ordre lagt online via dette nettstedet, eller per telefon direkte til en av våre Tempur Brandstores eller vår Tempur Kundeservice, eller kjøp avtalt i våre Tempur Brandstores, med unntak av utstillingsmodeller eller utsalgsprodukter).

Disse Vilkårene og Betingelsene ble sist oppdatert i mars 2021.

Vilkår og betingelser

VIKTIG: Vennligst les gjennom disse Vilkårene og Betingelsene nøye før du gjennomfører ditt kjøp. Disse vilkårene utgjør sammen med din ordrebekreftelse og vår Personvernerklæring en juridisk bindende avtale mellom deg som kjøper og oss som selger, derav det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dersom du er uenig i punkter som følger av dette dokumentet, ønsker vi ikke at du gjennomfører kjøp på vår nettside, eller via annen kontakt med oss, ettersom disse punktene danner grunnlag for vår avtale.

INTRODUKSJON/INNLEDNING

1.1 Disse Vilkårene og Betingelsene gjelder ved bruk og adgang til nettsiden og/eller enhver ordre du legger inn gjennom nettsiden eller per telefon, eller i en av våre butikker. Ved å: Trykke ‘JEG GODTAR’-knappen på nettsiden for å godta disse Vilkårene og Betingelsene; ved å besøke eller bruke nettsiden; ved å legge inn en ordre hos oss gjennom nettsiden; og/eller bekrefte, enten på e-post, per post eller telefon, eller personlig, at du godtar disse Vilkårene og Betingelsene, sier du deg enig i å bindes av disse Vilkårene og Betingelsene og å inngå en kontrakt med Tempur Sealy Norge AS, et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 981 381 602 og adresse Rådhusgata 26, 0151, Oslo, Norge.

1.2 Forbrukerkjøp ved fysisk salg, samt gjennom fjernsalg, som internett eller telefon, reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter, og denne avtalen er ikke ment som noen begrensning i disse rettighetene. Avtaleforholdet er ellers underlagt norsk rett i sin helhet.

1.3 Vi kan endre disse Vilkårene og Betingelsene på hvilket som helst tidspunkt, og i så fall vil vi publisere den endrede versjonen på nettsiden. Enhver slik endret versjon: Vil ikke påvirke noen bestilling du allerede har lagt inn gjennom nettsiden eller per telefon eller i butikk; og vil, under enhver annen omstendighet, tre i kraft fra tidspunkt for slik publisering. Du bør sjekke nettsiden fra tid til annen for å lese igjennom de nåværende Vilkårene og Betingelsene og/eller Personvernerklæringen

1.4 I forbindelse med disse Vilkårene og Betingelsene, betyr alle henvisninger til: “Vilkårene og Betingelsene”/”Vilkår og Betingelser” disse vilkårene og betingelsene, som endret fra tid til annen i overenstemmelse med punkt 1.3 ovenfor, og enhver erklæring, retningslinje, regel og/eller andre vilkår og betingelser som vi kan, fra tid til annen, publisere på nettsiden eller på annen måte tilkjennegjøre for deg; «nettsiden» betyr nettsiden som før øyeblikket er lokalisert på https://no.tempur.com/ , og/eller enhver etterfølgende nettside; og «oss» og «vi» henviser til Tempur Norge AS, og «vår»/»våre» skal tolkes i henhold til dette.

1.5 I tilfelle av uoverensstemmelse mellom disse Vilkårene og Betingelsene eller andre erklæringer, retningslinjer, regler og/eller andre vilkår og betingelser, vil disse Vilkårene og Betingelsene være de gjeldende ved en eventuell slik konflikt.

LISENS

2.1 Gitt at du helt og fullt er enig i disse Vilkårene og Betingelsene, gir vi og/eller våre lisenshavere deg retten til å besøke og se innholdet og informasjonen gitt eller gjort tilgjengelig gjennom denne nettsiden, inkludert, og uten begrensninger, tekst, bilder og videoer(“innholdet”), utelukkende for din personlige og ikke-kommersielle bruk, med mindre noe annet er avtalt skriftlig mellom deg og oss.

2.2 Du kan ikke, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, printe, laste ned, kopiere, reprodusere, underlisensere, republisere, distribuere, overføre, offentlig fremføre, fremvise eller gjøre tilgjengelig, endre, tilpasse, forstyrre, skape relaterte arbeider/skapelser fra, eller forfalske, noe innhold, ved bruk av noen metode eller på noen måte, eller gjøre noe annet med slikt innhold, som ikke er uttrykkelig gitt tillatelse til i disse Vilkårene og Betingelsene. Uten å berøre noe av det generelle nevnt over, kan du laste ned og/eller printe og bevare en nåværende kopi av disse Vilkårene og Betingelsene for ditt eget bruk.

2.3 All intellektuell eiendom og andre eiendomsrettigheter til innholdet eies av oss eller våre lisenshavere. Du godtar og erkjenner: At du ikke vil erverve eierrettigheter til noe av innholdet; og at ethvert innhold, eller bruk av ethvert innhold til noe formål som ikke ettertrykkelig er tillatt i disse vilkårene, kan bryte med våre og andres opphavsrett og andre eiendomsrettigheter.

2.4 Alle rettigheter som ikke ettertrykkelig er nevnt i disse Vilkårene, forbeholdes.

2.5 Vi tar ikke imot kreative ideer, og vurderer ikke kreativt materiell, ideer eller forslag annet enn de vi spesifikt forespør eller etterlyser. Dette er for å unngå misforståelser hvis dine ideer likner på de vi har utviklet på egenhånd. Hvis du overfører eller sender til oss, per mail eller ved hjelp av noen annen metode, noe som helst kommunikasjon eller materiale, vil du anses å ha gitt oss og våre tilknyttede selskaper en evigvarende, verdensomspennende, royalty-free, ugjenkallelig lisens/tillatelse til å bruke slik kommunikasjon eller materiale på enhver måte vi anser passende, inkludert, men ikke begrenset til, å utvikle, produsere og markedsføre produkter ved bruk av slik informasjon.

TILGANG TIL TJENESTER

3.1 Selv om vi prøver å sikre at nettsiden normalt er tilgjengelig 24 timer i døgnet, kan tilgang til nettsiden midlertidig suspenderes, uten varsel om noen grunn, etter vårt skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, ved tilfeller av systemfeil, vedlikehold eller reparasjon, eller av grunner utenfor vår kontroll. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig ved noe tidspunkt eller i løpet av noen som helst periode.

3.2 Vi forbeholder oss retten til å modifisere eller trekke tilbake nettsiden (eller hvilken som helst del av den) midlertidig eller permanent, med eller uten varsel, og skal ikke bli holdt ansvarlig overfor deg eller noen annen tredjepart, for noen slik modifikasjon eller tilbakeholdelse.

OPPFØRSEL PÅ NETTSTEDET

4.1 Du samtykker til at du ikke vil bruke nettstedet til å legge ut eller overføre materiale av noe slag som er: ulovlig; skadelig; truende; misbrukende; trakasserende; krenkende; vulgært; obskønt; i strid med våre og/eller tredjeparts rettigheter; og/eller rasistisk, diskriminerende eller på annen måte kritikkverdig.

4.2 Du samtykker i at du ikke vil:

4.2.1 Laste opp eller forsøke å laste opp på nettsiden, eller på annen måte overføre filer til oss, som inneholder virus, “trojanske hester”, “ormer”, ødelagte filer, eller andre liknende slike funksjoner, eller på annen måte skade, deaktivere eller forringe driften av nettstedet eller vår virksomhet, eller forsøke å gjøre det;

4.2.2 Få eller forsøke å få uautorisert tilgang, på noen måte som helst, inkludert ved å hacke, spoofe eller prøve å omgå brannmurer eller annen teknologi eller andre beskyttelser, til nettsiden, nettverket knyttet til nettsiden eller annet innhold.

4.3 Vi vil fullt ut samarbeide med ethvert rettshåndhevelsessystem eller rettskraftig instans som ber oss om å opplyse om identiteten til, eller å lokalisere noen som er mistenkt for et lovbrudd i forbindelse med bruk av nettstedet.

KUNDEINFORMASJON

5.1 Du er ansvarlig for nøyaktigheten og fullstendigheten av den personlige informasjonen du gir oss, og du garanterer at slik informasjon er nøyaktig og komplett på alle måter, for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg i henhold til avtalen. Du samtykker til å varsle oss om enhver endring i slik informasjon, som du kan få tilgang på og oppdatere ved å bruke kontoen din, dersom slik endring er nødvendig for vår oppfyllelse av avtalen ovenfor deg.

DIN KONTO OG DITT PASSORD

6.1 For å få tilgang til enkelte funksjoner på nettsiden og/eller å legge inn en ordre, vil du bli spurt om å registrere deg hos oss og å skape en konto. For å gjøre det, vil du måtte lage et passord, gi oss viss personlig info, inkludert navnet ditt og e-postadressen din og andre detaljer (for eksempel postnummer), som vi kan kreve som en del av registeringsprosessen. Hvis du ikke vil at informasjonen skal behandles som beskrevet i vår Personvernerklæring, skal du ikke bruke nettsiden eller lage en konto hos oss. Detaljer om vår personvernerklæring er beskrevet i punkt 19 nedenfor.

6.2 Du er ansvarlig for sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og annen innloggingsinformasjon tilhørende din konto. Du godtar ansvar for alle aktiviteter som skjer på din konto. Hvis du har noen grunn til å mistenke at ditt passord har blitt gjort kjent for noen andre, og/eller at din konto har eller med sannsynlighet har blitt brukt uten din autorisering, skal du kontakt oss umiddelbart. Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade som følge av at du ikke har beskyttet passordet og/eller annen innloggingsinformasjon tilhørende din konto.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

7.1 Lenker til tredjeparts nettsider på nettsiden oppgis kun for å bedre din opplevelse av siden. Vi har ikke gjennomgått, kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for disse nettsidene eller deres innhold eller tilgjengelighet. Vi støtter ikke og representerer ikke slike nettsider, materiale på slike nettsider eller resultater som fremskaffes ved å bruke slike nettsider. Hvis du bestemmer deg for å besøke en hvilken som helst tredjeparts nettside lenket til på nettsiden, gjør du det helt på eget ansvar. Disse nettsidene kan ha deres egne vilkår og betingelser eller personvernerklæringer, som bør gjennomgås før du bruker disse nettstedene.

FORBEHOLD

8.1 Selv om vi jobber for å sikre at informasjon på nettsiden stemmer, er fullstendig og oppdatert, garanterer vi ikke at dette er eller vil være tilfellet. Vi kan, på ethvert tidspunkt og uten varsel, gjøre endringer på nettsiden og/eller produktene og/eller deres priser som er beskrevet og tilgjengelig på nettsiden.

8.2 Illustrasjoner, fotografier, vekt, dimensjoner, informasjon og beskrivelser på nettsiden er ment som en generell veiledning til våre produkter. Du erkjenner og samtykker til at vi ikke lover at våre produkter vil være eksakt i henhold til disse veiledningene og uten noe variasjon. Mens vi jobber for å sikre at våre veiledninger er hjelpsomme og nøyaktige, er det mange faktorer, slik som små endringer i lagerbeholdning, pågående produktutvikling og til og med din egen datamaskin eller monitorteknologi, som betyr at faktiske produkter kan variere noe fra illustrasjonene, fotografiene, vekt, dimensjonene og/eller beskrivelsene på nettsiden.

BESTILLINGSPROSESS

9.1 Du må være over 18 år for å legge inn en bestilling via nettsiden, eller per telefon, eller i butikk.

9.2 Du kan legge inn en ordre via nettsiden, per telefon eller i butikken. Din bestilling utgjør et bindende tilbud fra deg om å kjøpe produktene bestilt fra oss, men er ikke bindende for oss før vi formelt har godkjent bestillingen i henhold til punkt 9.6 nedenfor.

9.3 Hvis du legger inn en bestilling, vil vi i første omgang bekrefte mottakelsen av din bestilling. Denne første bekreftelsen er imidlertid ikke en godkjennelse av bestillingen.

9.4 Før vi formelt godkjenner din bestilling, vil vi sjekke at vi har produktene på lager, og at du har tilgjengelige midler til å utføre betalingen.

9.5 Vi vil deretter ta betaling fra deg ved å behandle debet- eller kredittkortet ditt, eller, ved annen form for elektronisk overføring, ved å benytte betalingsinformasjonen du oppga da du bestilte. Når vi har mottatt godkjente midler og har bekreftet tilgjengeligheten på lager, og ellers har bekreftet at transaksjonsdetaljene (inkludert, men ikke begrenset til, beskrivelse og prisen på varene) er korrekte i alle henseender, vil vi avtale levering av produktene til adressen du har oppgitt.

9.6 Vi vil fortsette å formelt godkjenne din bestilling, enten ved å levere produktene, eller ved først å sende deg kommunikasjon der vi vil informere om at produktene har blitt sendt, og vi vil også gi deg en estimert dato og/eller leveringstid. Kontrakten for salg av varer blir bindene for oss ved denne formelle godkjennelsen.

9.7 Kommunikasjon, som bekreftelse av din bestilling (referert til i punkt 9.3 ovenfor) eller bekreftelse på produktforsendelse (referert til i punkt 9.6 ovenfor), vil normalt sendes på e-post til e-postadressen du oppga da du bestilte. Hvis du bestilte via telefon eller i butikk, og ikke har en e-postadresse, vil vi sende denne kommunikasjonen med post i stedet. I enkelte tilfeller kan vi behøve å ringe deg for å bekrefte detaljer i leveringsavtalen.

9.8 Vi vil ta alle rimelige forhåndsregler i vår makt, for å holde detaljene i bestillingen og betalingen din sikre, men i fravær av uaktsomhet fra vår side, kan vi ikke holdes ansvarlige for tap du måtte lide hvis en tredjepart skaffer seg uautorisert tilgang til data du oppgir når du besøker eller bestiller fra nettsiden.

PRISER

10.1 Prisene som skal betales for produkter er oppgitt på nettsiden, og vil bli avtalt med deg hvis du bestiller per telefon eller i butikk. Vi kan ta ekstra betalt for leveringskostnader, og dette vil bli vist separat i kassen på nettstedet, eller diskuteres med deg hvis du bestiller per telefon eller i butikk, før du oppgir din betalingsinformasjon.

10.2 Alle produktpriser på nettsiden og i butikk er inkludert moms. På nettsidens produktsider, er de oppgitte produktprisene eksklusive leveringskostnader, som legges til, inkludert moms, i handlekurven og kassedelen av nettsiden. For bestillinger via telefon eller i butikk, vil vi informere deg om de gjeldende leveringskostnadene før du betaler for din ordre.

AVSLAG PÅ BESTILLINGER FRA OSS

11.1 Vi kan nekte å godkjenne eller gjennomføre en bestilling etter vårt absolutte skjønn, inkludert, men uten begrensning, hvis:

11.1.1 det er en feil i oppgitt pris eller beskrivelse når bestillingen blir lagt inn:

11.1.2 din betaling ikke blir godkjent:

11.1.3 vi ikke har tilstrekkelig lagerbeholdning til å levere produktet du har bestilt;

11.1.4 vi ikke leverer til områder der din leveringsadresse er lokalisert; og/eller

11.1.5 det ikke er mulig eller praktisk for oss å levere til, eller vi har andre bekymringer gjeldende, leveringsadressen du har gitt oss.

11.2 Hvis vi nekter å godta en bestilling i samsvar med punkt 11, plikter vi ikke å gi noen kompensasjon for tap eller skuffelse du har lidd, selv om vi vil tilby full refusjon av alle eventuelle betalinger som vi kan har mottatt under punkt 9.5 ovenfor.

BETALING

12.1 Vi godtar betaling med Klarna ved kjøp via nettsiden, og med kreditt- eller debetkort (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Debit, Visa Electron og Visa Solo). Vipps eller faktura ved bestilling i butikk. Ved valg av faktura ved kjøp i butikk, behøver vi et depositum på minimum 30% av beløpet ved tidspunktet for bestilling.

12.2 Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Med mindre vi tillater deg å legge inn en bestilling på et eller flere produkter ved å betale et depositum og betale det resterende beløpet av kjøpesummen på et senere tidspunkt (i så fall vil dette bli indikert på nettstedet eller du vil bli opplyst om dette per telefon eller i butikk når du legger inn bestillingen), krever vi som hovedregel at kjøpesummen for produktet eller produktene som er bestilt betales når bestillingen legges inn, og vi vil ikke sende produktene som er bestilt før vi har mottatt det fulle beløpet, i henhold til forbrukerkjøpsloven § 38 (2)

12.3 Alle betalingstransaksjoner kan være underlagt valideringskontroller eller autorisasjon fra de aktuelle kort- og tjenesteleverandørene og/eller av oss (og vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å utføre slik autorisering, som vi vil utføre i samsvar med vår Personvernserklæring. Hvis din kort-/betalingstjenesteleverandør nekter å autorisere din betaling til oss, vil vi ikke være ansvarlige for forsinkelser eller manglende godkjenning av bestillinger utført av deg.

12.4 Hvis, av hvilken som helst grunn, en betaling blir avslått etter vi har sendt et produkt, vil vi ha retten til å forespørre betalingen fra deg, eller ta de relevante produktene i retur fra deg. Vi kan belaste deg for våre kostnader i forbindelse med returen av produktet eller produktene, eller søke ytterligere betaling.

12.5 Vi tilbyr nå kredittjenester for produkter kjøpt fra oss online, med forbehold om tilgjengelighet og status. Alternativt, hvis du bestiller per telefon eller i butikk, kan vi også informere deg om kredittjenester som kan være tilgjengelige for deg. I begge tilfeller er kredittjenestene fra Klarna en tredjeparts leverandør. For mer informasjon trykk her, eller kontakt oss per telefon ved å benytte telefonnummeret oppgitt på vår ‘Kontakt Oss’-side, eller spør i butikken for detaljer.

12.6 Fullt eierskap og rett til ethvert produkt bestilt fra oss, vil forbli vår/vårt, og vil ikke overføres til deg før vi har mottatt hele kjøpssummen for det bestilte produktet eller produktene. Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

LEVERING

13.1 Vi kan kun levere produkter til fastlands-Norge. Hvis vi ikke kan levere til din adresse og du ønsker å bestille og hente et produkt du har bestilt selv, vennligst velg “Hentested” som leveringsalterativ hvis du bestiller via nettsiden, eller kontakt oss via kontaktinformasjonen oppgitt på ‘Kontakt Oss’-siden på vår hjemmeside, om du bestiller via telefon eller mail når du legger din bestilling.

13.2 Vi leverer kun produkter mellom mandag og fredag (inkluderer ikke helligdager eller røde dager), og det må være en person over 18 år tilstede på leveringsadressen når produktet eller produktene leveres. Når du har lagt inn en bestilling, kan du ikke endre leveringsadresse. Hvis du ønsker å diskutere muligheten for å endre leveringsadresse etter du har lagt din bestilling, vennligst kontakt oss så snart som mulig via kontaktinformasjonen på vår ‘Kontakt Oss’-side, eller via kontaktinformasjonen oppgitt på din kvittering ved kjøp i butikk.

13.3 Estimert leveringstid for et produkt er basert på tilgjengeligheten til produktet ved bestillingstidspunktet, og leveringsadressen du har oppgitt til oss og mottatt betaling fra deg ved betaling av produktet eller produktene. Selv om vi jobber for å levere produkter til estimert leveringstid, er en slik dato bare en indikasjon, og vi kan ikke garantere at leveransen vil skje den datoen, selv om, med mindre noe annet er avtalt med deg, levering av ethvert produkt vil skje innen 12 uker fra vi har mottatt betaling fra deg for produktet.

13.4 Du må informere oss, ved å benytte kontaktinformasjonen oppgitt på vår ‘Kontakt Oss’-side på vår nettside, eller ved å benytte kontaktinformasjonen oppgitt på kvitteringen du får ved kjøp i en av våre butikker, innen datoen vi avtaler som estimert leveringstid med deg, om det er spesielle omstendigheter eller hensyn som er relevante i forbindelse med din leveranse, inkludert, men ikke begrenset til, faktorer som gjelder tilgjengelighet: til din leveringsadresse(f.eks. lave broer, smale passasjer etc.); og/eller til eiendommen på din leveringsadresse(f.eks. smale dører, passasjer, trapper etc.). Vennligst ta nødvendige og nøyaktige mål, for å bekrefte på forhånd om noen slike faktorer er til stede og må tas i betraktning.

13.5 Du kan bli ansvarlig for å betale oss ekstra leveringskostnader hvis:

13.5.1 Vi ikke er i stand til å fullføre leveringen av en vare fordi ingen over 18 år er til stede på leveringsadressen på datoen for levering, for å ta imot produktet eller produktene;

13.5.2 du forsøker å endre leveringsadressen etter at produktet eller produktene har blitt sendt til deg; og/eller

13.5.3 du unnlater å varsle oss i samsvar med punkt 13.4 ovenfor angående spesielle omstendigheter som kan være relevante gjeldende din leveranse

13.5.4 du velger å ikke akseptere leveranse den gitte dagen våre biler er i ditt område, og ønsker istedenfor å forespørre en spesifikk leveringsdag- og tid utenfor tjenesten vi tilbyr.

13.6 Selv om vi vil forsøke å gjøre det, kan vi ikke garantere at vi vil være i stand til, og vi forbeholder oss retten til å nekte, etter eget skjønn, å:

13.6.1 flytte noen av dine eksisterende møbler eller gjenstander på din leveringsadresse (og enhver forespørsel om at vi gjør dette er på din egen risiko); og/eller

13.6.2 levere produktet til en eksakt lokasjon innenfor eiendommen på leveringsadressen.

13.7 Til tross for punkt 12.6, når vi har levert et hvilket som helst produkt til deg: overføres ansvaret for det produktet til deg; og du er ansvarlig for dets forsikring og sikkerhet.

13.8 Vi beklager at vi ikke er i stand til å ta med oss eller kvitte oss med noe av ditt eksisterende møblement (inkludert, men ikke begrenset til, allerede eksisterende madrasser).

13.9 Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

13.10 Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

HVIS DU OMBESTEMMER DEG(ANGRERETT)
Vennligst vær oppmerksom på at punkt 14.1 – 14.3 kun gjelder hvis du legger inn en bestilling via nettsiden eller telefon. De gjelder ikke ved kjøp i butikk.

14.1 Hvis du legger inn en bestilling via vår nettside eller per telefon, kan du, med mindre du har bestilt et produkt som ble produsert basert på dine spesifikasjoner og/eller tydelig tilpasset, avbryte en bestilling du har lagt inn, uten å oppgi noen grunn, innen fjorten (14) kalenderdager fra den dagen du (eller en tredjepart indikert av deg, annet enn leverandøren) ble i fysisk besittelse av produktet (eller i tilfeller der flere produkter er bestilt på samme bestilling og levert separat, gjelder det dagen etter du mottok det siste produktet). Ellers er angreretten ved fjernsalg videre regulert i angrerettloven. Angreretten din benytter du ved å varsle oss om din beslutning om å trekke deg fra kjøpsavtalen, skriftlig i henhold til punkt 14. 2 eller 16 nedenfor, og i så fall:

14.1.1 så snart som mulig og, uten nødvendige forsinkelser, og innen tretti(30) kalenderdager fra dagen vi informeres om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten, vil vi refundere enhver sum du har betalt til oss, og kansellere enhver kredittjeneste benyttet, som forutsatt i punkt 12.5, med hensyn til kjøpesummen for produktet og eventuelle gebyrer for å levere produktet til deg, med unntak av tilleggskostnader som følger av dine valg av en type levering annet enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss. Vi vil utføre slik refusjon ved bruk av samme betalingsmåte som du benyttet i den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss; ikke under noen omstendigheter vil du pådra deg kostnader som et resultat av slik refusjon.

14.1.2 Du må returnere produktet til oss for din egen kostnad, og vi ber om at du følger våre retningslinjer for retur, som beskrevet i punkt 16 nedenfor. Hvis du ikke returnerer produktet eller produktene til oss i tide, og vi må sørge for å få det hentet, vil du belastes for kostnaden av hentingen; og

14.1.3 du er under en lovpålagt plikt til å ta rimelig vare på produktet inntil det returneres til oss, imidlertid er du kun ansvarlig for (og vi kan trekke fra refusjonen) enhver redusert verdi av varene som skyldes håndtering annet enn det som er nødvendig for å vurdere varens karakter, egenskaper og funksjon.

14.2 For å benytte deg av din angrerett, kan du bruke det vedlagte skjemaet til din ordrebekreftelse, eller som du finner online, som du også kan fylle ut og sende inn elektronisk. Hvis du fyller ut skjemaet for retur og sender dette elektronisk, vil vi uten videre sende deg en bekreftelse på mottak av dette via et holdbart medium (f.eks. e-post eller post) umiddelbart. Hvis du vil kansellere før produktet er levert, vil vi forsøke å stoppe forsendelsen, men hvis bestillingen din allerede er blitt behandlet og klargjort for levering, kan vi kanskje ikke forhindre at produktet leveres til deg. For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at du sender din forespørsel om din utøvelse av angreretten før perioden for angrerett er utløpt.

14.3 Hvis du ønsker å utøve din rett til å kansellere under punkt 14.1., etter at du har mottatt produktet fra oss, ber vi om at du ikke tar i bruk produktet og at enhver emballasje som fortsatt er igjen på produktet ikke fjernes, eller, i den grad slik emballasje har blitt fjernet, men fremdeles er i din besittelse, at du returnerer produktet med slik emballasje.

14.4 Uavhengig om du legger inn en bestilling på nettstedet, per telefon eller i butikken, kan du ha rett til å kansellere bestillingen, med mindre du har bedt om at produktet skapes etter dine spesifikasjoner eller er tydelig tilpasset, hvis du har bestilt et produkt, for hvilket vi tilbyr: noen form for prøveperiode, som indikeres på nettsiden eller på annen måte blir informert deg per telefon eller i samtale med en av våre butikkansatte, hvorpå du kan kansellere din bestilling av slikt produkt ved å varsle oss i henhold til punkt 16 nedenfor når som helst frem til midnatt den siste dagen i den gjeldende prøveperioden, hvorpå vi vil refundere ethvert beløp betalt til oss av deg og enhver kredittjeneste som forutsatt i punkt 12.5, tilsvarende kjøpesummen for produktet, gitt at:

14.4.1 vi vil ikke refundere kostnaden for å levere produktet til deg;

14.4.2 du returnerer, for din egen kostnad, det gjeldende produktet til oss i samsvar med vår retur-policy, som beskrevet i punkt 16 nedenfor. Hvis du ikke returnerer produktet til oss og vi må få det hentet, vil du bli belastet for beløpet det koster å utføre hentingen av produktet;

14.4.3 i tilfeller det gjelder, kan du kun foreta og kansellere en slik bestilling én gang – du kan ikke bestille samme eller liknende produkt for prøving igjen;

14.4.4 en slik prøveperiode gis kun én gang per adresse i tilfeller det gjelder.

HVIS ET PRODUKT ER SKADET ELLER HAR MANGLER, ELLER IKKE ER DET DU BESTILTE

15.1 Bevar all garantiinformasjon som kommer med produktet ditt, da det kan være nødvendig hvis produktet skulle utvikle en feil.

15.2 Vi ber om at du undersøker ethvert produkt levert til deg nøye innen rimelig tid etter å ha mottatt det. Hvis et produkt du har mottatt fra oss: var skadet ved levering; eller utvikler en skade eller feil i løpet av garantiperioden, må du som kjøper, innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen, gi oss skrifltlig beskjed om dette. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Returner så produktet til oss, for vår regning, enten via post eller ved å forespørre at vi henter produktet hos deg, og

15.2.1 vi vil reparere det, om mulig; Selger har i utgangspunktet rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme mangel.

15.2.2 hvis det ikke er mulig å reparere det, vil vi erstatte det med et tilsvarende produkt, hvis mulig; eller

15.2.3 hvis det ikke er mulig å erstatte det med et tilsvarene produkt, vil vi refundere beløpet betalt til oss av deg, og enhver kredittjeneste, som forutsatt i punkt 12.5., i samsvar med kjøpesummen for produktet og eventuelle kostnader for å ha levert produktet til deg. I forbindelse med slik retur, ber vi om at du følger våre returvilkår, som beskrevet i punkt 16 nedenfor. Dersom varen ikke er reparert eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

15.3 Hvis vi etter mottakelse av et produkt du har returnert til oss basert på at det var skadet eller hadde mangler, oppdager at produktet ikke har disse skadene eller manglene, kan vi: returnere det til deg og avbryte enhver refusjon som du har forespurt, eller vi kan, hvis vi allerede har gitt deg refusjon, kreve ny betaling fra deg for produktet og de opprinnelige leveringskostnadene, ved å benytte betalingsinformasjonen du ga oss da du la inn din bestilling; og vi kan belaste deg for kostnadene i forbindelse med returen til oss, og for å ha levert produktene til deg på nytt.

15.4 Hvis et produkt du har mottatt fra oss ikke er produktet du bestilte fra oss, vennligst informer oss og returner produktet til oss, for vår regning, enten med post eller ved å forespørre at vi henter det hos deg, og
(a) vi vil levere produktet du bestilte, hvis mulig; eller
(b) hvis det ikke er mulig å levere produktet du bestilte, vil vi refundere kjøpesummen og leveringskostnader.
I forbindelse med slike returner, ber vi om at du følger våre returvilkår, som beskrevet i punkt 16 nedenfor

15.5 Dersom kjøper har krav på erstatning i henhold til denne kjøpsavtalen, skal forbrukerkjøpslovens regler i kapittel 11 gjelde fullt ut.

RETURVILKÅR

16.1 Hvis du ønsker å returnere et produkt, vennligst benytt vårt online returskjema , eller send oss en mail (eller, hvis du ikke har en e-postadresse, send oss et brev til adressen Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norge) til butikkoslo@tempur.no eller cs@tempur.no, og vi vil gi deg et returnummer, som vi ber om at du benytter når du returnerer produktet til, og i korrespondanse med, oss (ellers kan vårt svar ta lengre tid).

16.2 Uavhengig av punkt 16.1, dersom du ønsker å returnere et produkt av en grunn som ikke dekkes av garantien, er du selv ansvarlig for å besørge retur av produktet og kostnader i forbindelse med dette innen fjorten (14) dager fra dagen du mottar varen. Ønsker du å returnere et større produkt og det kreves at vi henter dette, vil minimum transportutgifter komme på 750 NOK.

16.3 Vennligst forsikre deg om at alle produkter som er pakket for retur er tydelig merket med ditt navn, postadresse og ordrenummer, og at du, hvis du selv sender produktet til oss, kan fremlegge kvittering på forsendelsen som bevis. Du må sikre at produkter som du ønsker å returnere er tilstrekkelig pakket, for å beskytte dem mot møkk og skader under retur til oss. Vennligst sørg for å beholde originalinnpakningen produktet ble levert i, i tilfelle du ønsker å returnere til oss.

16.4 Hvis du, i henhold til punkt 14.1. og 15, spør oss om å hente produkter som har blitt skadet eller på annen måte endret siden ankomst hos deg og under din risiko, og i tilfeller der vi godtar dette, kan vi trekke fra beløp tilsvarende verdiforringelsen på produktet ved tilbakebetaling av kjøpesummen.

TILBAKEBETALINGER

17.1 Vi foretar eventuelle tilbakebetalinger (refusjoner) til deg i samsvar med disse Vilkårene og Betingelsene, ved å benytte samme betalingsmåte som du brukte da du la inn bestillingen. Vær oppmerksom på at vi ikke kan påvirke refusjonen på noen måte etter at vi har sendt forespørselen til banken, og at banker kan bruke inntil 14 dager på å prosessere en slik tilbakebetaling.

BRUK AV PRODUKTENE

18.1 Du sier deg enig i å kun bruke produktene til deres tiltenkte bruk, og at du ikke vil forsøke å endre eller modifisere dem.

18.2 Du sier deg enig i at du vil følge produsentens instrukser for bruk som følger med produktene, og å ikke bruke produktene på en uforsiktig eller uaktsom måte.

BESKYTTELSE AV DATA

19.1 Vi håndterer de personlige data vi samler inn i henhold til gjeldende lover, inkludert Personopplysningsloven . Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. For mer informasjon, vennligst les vår Personvernserklæring.

19.2 For mer informasjon om cookies vi bruker på vår nettside, vennligst les vår Cookies Policy.

ANSVARSBEGRENSNING

Vi er ikke ansvarlige for:

20.1 tap som skyldes din bruk av nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til, i forbindelse med bruken, manglende evne til å bruke, eller resultatene av bruk av nettstedet, ethvert nettsted i tilknytning til nettstedet eller materiell på slike nettsider, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade som skyldes virus som kan infisere ditt datautstyr, software, data eller annen eiendom i forbindelse med din tilgang til, bruk av, eller søk på nettsiden, eller ved å laste ned materiell fra nettsiden eller andre nettsider lenket til på, eller knyttet til nettsiden.

20.1 tap som skyldes feilaktig bruk av produktene, eller endring/modifisering av produktene, mangel på å følge våre og/eller produsentens instruksjoner, eller uforsiktig eller uaktsom bruk av produktene; og/eller

20.2 unnlatelse til å utføre noen forpliktelse vi har under disse Vilkårene og Betingelsene, inkludert, men ikke begrenset til, manglende leveranse eller forsinkelse i levering av produkter, på grunn av en hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, industrielle tvister, tekniske problemer, svikt i eller forsinkelser i kommunikasjonsnettverk, terrorhandlinger eller strømbrudd.

20.3 Vi har en juridisk plikt til å levere produkter som er i samsvar med denne kontrakten. Ingenting i disse vilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

UGYLDIGHET OG FRAFALL

21.1 Hvis noen del av disse Vilkårene og Betingelsene ikke kan håndheves (inkludert enhver bestemmelse der vi utelukker vårt ansvar overfor deg) vil ikke andre deler av disse Vilkårene og Betingelsene påvirkes.

21.2 Hvis du bryter disse Vilkårene og Betingelsene og vi ikke tar noen grep mot deg, vil vi fortsatt ha rett til å utøve våre rettigheter mot deg i forbindelse med det bruddet, og å bruke våre rettigheter og midler I enhver situasjon der du bryter Vilkårene og Betingelsene.

RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER

22.1 Med unntak av våre tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ansatte eller representanter, har en person som ikke er part i disse Vilkårene og Betingelsene ingen lovbestemte eller annen rett til å håndheve dem, i den grad en slik rett lovlig kan utelukkes.

OPPSIGELSE OG LEVETID

23.1 Med unntak av en bestilling lagt inn av deg, som har blitt godkjent av oss i henhold til punkt 9, kan en av partene si opp en avtale under disse Vilkårene og Betingelsene når som helst etter skriftlig varsel til den andre parten.

23.2 Dette punkt 22 og punkt 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 18, 20, 21, 22, og 23 skal overleve oppsigelse av en avtale under disse Vilkårene og Betingelsene uansett grunn.

OPPDRAG

24.1 Vi forbeholder oss retten til å tildele eller selge hvilken som helst eller alle rettighetene og pliktene våre under disse Vilkårene og Betingelsene. Disse Vilkårene & Betingelsene gjelder personlig for deg, og inngås av deg til din egen fordel, og ikke til fordel for noen tredjepart.

GJELDENE LOV OG JURISDIKSJON

Disse Vilkårene & Betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med Norsk lov, og enhver uoverenstemmelse som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene & Betingelsene skal være underlagt bestemmelsesretten til gjeldende norske lover.